Looduslike pühapaikade all peame silmas pühasid allikaid, puid, kive, kohti, ristimetsi ja teisi looduslikke
paiku, mida oleme pärimuses pühaks pidanud. Kaardirakenduse avaldamine Maa-ameti Geoportaalis
annab maaomanikele, pärimusuurijatele, ametnikele, metsasektori ettevõtetele ja teistele huvilistele
pühapaikade kohta rohkem teada saada ning teiste Geoportaali andmekihtidega kõrvutada.
FSC Eesti tegevjuhi Kristjan Maasalu sõnul on kaardi naasmine Maa-ameti Geoportaali kauaoodatud
sündmus, mis teeb metsaomanikele ja puidu kokkuostjatele lihtsamaks FSC kontrollitud puidu nõuetele
vastamise. Üheks selliseks nõudeks on tagada, et FSC süsteemi ei sisene looduslikest pühapaikadest
pärit puit. Nõnda aitab pühapaikade kaardi avaldamine levitada väärt infot paiga ajaloo ja kaitsekorra
kohta. Looduslikke pühapaiku ümbritseb ettevaatusabinõuna 50-meetrine turvatsoon, mille eesmärgiks
on kaitsta pühapaika negatiivse inimmõju eest ning tagada vaated ja juurdepääs pühapaigale.
Turvatsooni on võimalik Muinsuskaitseameti ja Hiite Maja koostöös põhjendatud juhtudel objektipõhiselt
ümber vaadata.


Hiite Maja SA juhataja Ahto Kaasik täiendab: "Ajaloolised looduslikud pühapaigad on meie rahva ühine
pärand ja inimestel on õigus teada, kus need asuvad. Vaid nii saame oma pärandit teadlikult hoida ja
kasutada. Tänavu möödub 15 aastat sellest kui Hiite Maja alustas looduslike pühapaikade kaardistamist.
See töö on läinud visalt, kuid on heameel, et meie ja partnerasutuste kogutud andmed jõuavad nüüd
ühtses keskkonnas laiema avalikkuse ette. Kaardirakendus täieneb uurimistöö käigus ka edaspidi. Osa
pühapaiku on veel leidmata ning teeme nende kaardistamisel hea meelega koostööd kohalike elanike ja
teiste uurijatega."

Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade nõuniku Pikne Kama kommentaar: „On rõõmustav, et
rakenduse näol on looduslike pühapaikade andmed avalikkusele nüüdsest kergesti kättesaadavad ja
kasutatavad. Tegemist on pärandiliigiga, mille andmeid on kogutud üle 150 aastase ajaperioodi jooksul
ja vastav töö jätkub tänapäevalgi. Innustame igaüht võtma ette retk oma kodulähedasse pühapaika ja
saama osa sellest rikkalikust pärandist.“

Looduslike pühapaikade rakendus Maa-ameti Geoportaalis on leitav siit:
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/looduslikud_pyhapaigad

FSC Kontrollitud Puidu nõuetest, sealhulgas looduslike pühapaikade kaitsest loe lähemalt siit:
https://ee.fsc.org/ee-et/kontrollitud-puit#looduslikud-p%C3%BChapaigad

Looduslike pühapaikade teemal saab nõu küsida:
FSC Eesti - info@ee.fsc.org
Hiite Maja SA - juhatus@hiis.ee
Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade nõunik Pikne Kama - pikne@muinsuskaitseamet.ee