Konsultatsiooniperioodi eesmärk on saada tagasisidet huvigruppidelt, kellel võib olla informatsiooni nimetatud ettevõtte poolt toormaterjalide varumise või kontrollitud puidu standardiga mittevastavuses olemise kohta.

Kontrollitud puit on materjal, mis vastab miinimumnõuetele, et seda saaks segada FSC Mix märgistusega toodete tootmisel. Kontrollitud puit ei tohi olla:

  • ebaseaduslikult raiutud;
  • varutud kodaniku-või traditsioonilisi õigusi rikkudes;
  • varutud metsadest, kus esineb kõrgeid kaitseväärtusi, mida majandustegevus ohustab;
  • varutud istandikeks muudetud looduslikest metsadest või mitte-metsamaana kasutusele võetud aladelt;
  • pärineda metsadest, mida on uuendatud geneetiliselt modifitseeritud taimedega

Audit viiakse läbi detsembris 2021. Huvigruppidelt ootame tagasisidet hiljemalt 6. detsember 2021.

Oma kommentaarid võite edastada järgnevatel meetoditel:

  • kohtudes NEPConi töötajatega
  • helistades (+372 7 380 723)  
  • saates tavapostiga kirja aadressil: NEPCon OÜ, Filosoofi 31, 50108 TARTU, Eesti.
  • Saates e-maili estonia@preferredbynature.org

Kui soovite kommentaarid edastada konfidentsiaalselt, palume sellest teada anda.

Vastame huvigruppide kommentaaridele 30 päeva jooksul pärast auditit.

Sertifikaadi omanik on koostanud avaliku kokkuvõtte seoses standardiga, mis on lisatud kirjale.

Kui te soovite vaidlustada ükskõik millist käesoleva sertifitseerimisprotsessi osa või meie sertifitseerimisotsust ülalnimetatud ettevõtte osas, siis saate tutvuda meie vaidluse lahendamise poliitikaga aadressil www.preferredbynature.org.