1. Reinpaul  OÜ -  FSC Controlled Wood standardi v 3-1 huvigruppide konsultatsiooniperiood

  4. oktoober 2022

  Preferred by Nature OÜ viib läbi taashindamise FSC Controlled Wood standardi FSC-STD-40-005 v3-1 järgi Reinpaul OÜ-s. Vähemalt 6 nädalat enne kohapealset hindamisauditit viiakse vastavalt nõuetele läbi huvigruppide konsultatsiooniperiood kõikide huvigruppidega.

  Konsultatsiooniperioodi eesmärk on saada tagasisidet huvigruppidelt, kellel võib olla informatsiooni nimetatud ettevõtte poolt toormaterjalide varumise või kontrollitud puidu standardiga mittevastavuses olemise kohta.

  Kontrollitud puit on materjal, mis vastab miinimumnõuetele, et seda saaks segada FSC Mix märgistusega toodete tootmisel. Kontrollitud puit ei tohi olla:

  • ebaseaduslikult raiutud;
  • varutud kodaniku-või traditsioonilisi õigusi rikkudes;
  • varutud metsadest, kus esineb kõrgeid kaitseväärtusi, mida majandustegevus ohustab;
  • varutud istandikeks muudetud looduslikest metsadest või mitte-metsamaana kasutusele võetud aladelt;
  • pärineda metsadest, mida on uuendatud geneetiliselt modifitseeritud taimedega

  Audit viiakse läbi novembris 2022. Huvigruppidelt oodatakse tagasisidet hiljemalt 16. november 2022.

  Oma kommentaarid võite edastada järgnevatel meetoditel:

  • kohtudes Preferred by Nature OÜ töötajatega
  • helistades (+372 7 380 723)  
  • saates tavapostiga kirja aadressil: Preferred by Nature OÜ, Filosoofi 31, 50108 TARTU, Eesti.
  • Saates e-maili estonia@preferredbynature.org

  Kui soovite kommentaarid edastada konfidentsiaalselt, palume sellest teada anda.

  Huvigruppide kommentaaridele vastatakse 30 päeva jooksul pärast auditit.