Põlisrahvaste printsiip on FSC Eesti Metsamajandamise Standardi (FSS Estonia) kümnest printsiibist viimane, mis Eesti konteksti kohandamata.

Siit leiate ülevaate dokumendi senisest kujunemisloost.

Põlisrahvaste printsiibi P3 koos lisadega leiate siit.

Tagasiside andmiseks kasutage palun kommenteerimisvormi.

Vormi täitmisel palun järgnevat infot:

1. Kas nõustute eelnõus toodud indikaatori sõnastusega?
2. Kui mitte, millist sõnastust eelistate?  
3. Palun põhjendage oma eelistust.  
4. Soovi korral täiendavad ettepanekud. 

Konsultatsioon on avatud 28. juunini, mille järel alustab sotsiaalekspert koostöös FSC standardiosakonnaga laekunud tagasiside läbitöötamist.

Konsultatsiooniperioodi keskel, eeldatavalt mai lõpus või juuni alguses korraldame täiendavate küsimuste esitamiseks huvirühmadele suunatud veebikõne, mille toimumise aja ja viisi teatame ette vähemalt 2 nädalat.

Täidetud kommenteerimisvorm saata palun standard@ee.fsc.org

Tagasisidet on 21. juunini võimalik edastada ka FSC konsultatsiooniplatvormi vahendusel.