Põlisrahvaste printsiip on FSC Eesti Metsamajandamise Standardi (FSS Estonia) kümnest printsiibist viimane, mis Eesti konteksti kohandamata.

Siit leiate ülevaate dokumendi senisest kujunemisloost.

Põlisrahvaste printsiibi P3 koos lisadega leiate siit.

Tagasiside andmiseks kasutage palun kommenteerimisvormi.

Vormi täitmisel palun järgnevat infot:

1. Kas nõustute eelnõus toodud indikaatori sõnastusega?
2. Kui mitte, millist sõnastust eelistate?  
3. Palun põhjendage oma eelistust.  
4. Soovi korral täiendavad ettepanekud. 

Konsultatsioon on avatud 28. juunini, mille järel alustab sotsiaalekspert koostöös FSC standardiosakonnaga laekunud tagasiside läbitöötamist. Täidetud kommenteerimisvorm saata palun standard@ee.fsc.org

07. juunil kell 14:30 korraldame huvirühmadele täiendavate küsimuste-vastuste jaoks Teams keskkonnas
veebikõne, millel osalevad FSC Eesti ning FSCI standardiosakonna esindajad ning P3 eelnõu koostanud sotsiaalekspert. 
Oleme kõne jaoks varunud 2 tundi. Kõnes osalemiseks palun registreeruda aadressil standard@ee.fsc.org, kuhu saata oma nimi, esindatav organisatsioon ning e-posti aadress, millele saadetakse kõne link.

Tagasisidet on 21. juunini võimalik edastada ka FSC konsultatsiooniplatvormi vahendusel.