FSC kaubamärkide kaitsmine

FSC kaubamärgid annavad tarbijale kindluse, et ta on ostnud toote, mis pärineb hästi majandatud metsast, kontrollitud allikast või on toodetud ringlussevõetud materjalist.

FSC kaubamärkide väärkasutamist ära hoides kaitstakse FSC süsteemi terviklikkust ja aidatakse avalikkusele teada anda, kes on vastutustundlikku metsamajandamisse ja -tööstusse oma aega ja raha investeerinud, et nende pingutused saaksid õiglaselt tasutud.

FSC kaubamärkide ebaseaduslik ja väärkasutamine õõnestab nende pingutusi.

FSC kaubamärke võivad kasutada ainult vastava loa saanud organisatsioonid või üksikisikud, kusjuures nad peavad seda tegema FSC kaubamärgistandardeid ja -suuniseid järgides.

FSC kaubamärgid on FSC intellektuaalomand. Me suhtume oma kaubamärkide kaitsesse ja õiguste kehtestamisse väga tõsiselt. Me oleme välja töötanud kaubamärgikaitse strateegia, mille eesmärk on teha kindlaks meie intellektuaalomandi õiguste rikkujad ja võtta nende vastu õiguslikke meetmeid.

Palun teatage meile alati koheselt võimalikust FSC kaubamärgi väärkasutamisest!

Munakarp
FSC GD

Kuidas kaubamärgi väärkasutamisest teatada?

1. Kontrollige litsentsikoodi kehtivust

Tehke kindlaks FSC logo allosas asuv FSC litsentsikood (kood näeb välja selline: FSC® C######). Sisestage see kood FSC sertifikaatide andmebaasi lahtrisse „License Code“.

2. Koguge tõendusmaterjali

Kui FSC litsentsikood ei kehti või kui see käib mõne muu tootekategooria kohta, tehke väärkasutatud kaubamärgist koopia ja pange kirja, kus Te väärkasutust märkasite, mis kuupäeval see toimus ja kuidas võiks väärkasutuse allikaga ühendust saada.

Kui kaubamärki on vääralt kasutatud reklaamiks, tehke palun koopia nii reklaamist endast kui ka selle avaldanud väljaande esikaanest. Me eelistame elektroonilisi koopiaid, kui Teil on võimalik neid teha.

Kui kaubamärki on vääralt kasutatud veebilehel, palun teavitage meile sellest veebilehest ning kus on kaubamärki lehel kasutatud.

3. Võtke meiega ühendust

Meie kontaktid leiab siit.