Kaubamärgi kasutamine

Kõige levinum kaubamärgi kasutamise viis on toote märgistamine, mis kinnitab selle pärinemist vastutustundlikult majandatud metsast. FSC kaubamärke saavad kasutada FSC serdiomanikud ja FSC reklaamilitsentsi omanikud. Logosid saab kasutada ka haridus- ja teadustöö eesmärgil ning meedias.

Me oleme välja töötanud põhjaliku süsteemi, mille alusel anname loa FSC kaubamärkide kasutamiseks.

Lubatud kasutuse korral antakse kaubamärgi kasutajale ainulaadne litsentsikood. Selle põhjal saab otsida kasutajaid, kellel:

  • peab olema FSC sertifikaat (FSC® C######)
  • ei pea olema FSC sertifikaat (FSC® N######)
Lõikelaud
Arturo Escobar
Hari
FSC GD

Sertifitseeritud kasutajad

Kõik puidu varumise ja töötlemisega tegelevad ettevõtted, kes soovivad kasutada FSC kaubamärki, peavad kõigepealt saama FSC sertifikaadi. See ei tähenda, et kaubamärki võiks automaatselt kasutada kõikidel ettevõtte toodetel – neid saab siiski kasutada vaid juhul, kui tootes või pakendis on kasutatud FSC serditud puitu.

Metsamajandajad
Kui tahate müüa oma metsast pärinevat puitu ja metsatooteid FSC serdiga.

Tootjad, töötlejad ja edasimüüjad
Kui olete huvitatud sertifitseeritud toodete tootmisest või nendega kauplemisest, andes sellest oma klientidele teada.

Trükikojad ja kirjastajad
Kui soovite kasutada FSC kaubamärke oma trükistel, näitamaks, et trükite FSC sertifitseeritud paberile.

Kaubamärkide kasutamise juhend serditud ettevõtetele on kättesaadav inglise keeles siit ja eesti keeles siit.

Tetrapakk
FSC GD

Sertifitseerimata kasutajad

Sertifitseerimata asjaosaline on organisatsioon või üksikisik, kes ei ole täitnud ning ei pea täitma FSC sertifitseerimise nõuded, kuid kes tahab FSC kaubamärke mingitel põhjustel kasutada.

Sertifitseerimata asjaosalised võivad tahta FSC kaubamärke kasutada erinevatel põhjustel, näiteks selleks, et:

  • reklaamida FSC märgisega tooteid lõpptarbijale
  • täpsustada või anda nõu selle kohta, kuidas FSC tooteid kasutatakse
  • aidata kaasa FSC toodete kasutamisele oma ettevõttes või oma tegevustes
  • reklaamida FSCd kui süsteemi

Jaemüüjad
Kui müüte tooteid lõpptarbijale ja tahate FSC serditud tooteid oma poes või kataloogis reklaamida.

Ajakirjandus
Kui tegutsete ajakirjanduse alal ja soovite jagada teavet FSC kohta.

Haridus- ja teadusasutused
Kui soovite kasutada FSC märgiseid enda õppetöös, infomaterialides jms.

Konsultatsiooniettevõtted
Kui soovite kasutada FSC märgiseid enda infomaterialides.

NB! FSC liikmelisus ei anna Teile FSC kaubamärkide kasutamise õigust.

FSC kaubamärgid on FSC intellektuaalomand. Suhtume oma kaubamärkide kaitsesse ja õiguste kehtestamisse väga tõsiselt. Selleks oleme välja töötanud kaubamärgi kaitse strateegia, mille eesmärk on teha kindlaks meie intellektuaalomandi õiguste rikkujad ja võtta nende vastu õiguslikke meetmeid.