Tarneahela standardid

Ainult tarneahela sertifikaadiga ettevõttel on lubatud oma tooteid märgistada või neid sertifitseeritud materjalina edasi müüa. Seega on tarneahela sertifikaat oluline lüli FSC standardite järgi majandatud metsade ja FSC-märgi all müüdavate toodete vahel. See tähendab, et ahel algab vastutustundlikult majandatud metsast pärit puiduga ja lõppeb vastutustundlikult valmistatud tootega.

Tarneahela sertifikaati saavad taotleda igas suuruses ettevõtted, sealhulgas ühe või mitme asukohaga ning ka gruppi kuuluvad organisatsioonid. Tarneahela serdi saamiseks peab ettevõte vastama standardi "FSC-STD-40-004 Tarneahela sertifitseerimine" nõuetele ja gruppidele kehtib lisaks "FSC-STD-40-003 Mitut tegevuskohta hõlmav tarneahela sertifitseerimine".

Riiul
CC Pixabay
FSC-STD-40-004_V3-1_EN_FINAL-ET_FINAL.pdf
PDF, Size: 801.84KB