FSC kaubamärgi litsents sertimata osapooltele

Sertifitseerimata asjaosaline on organisatsioon või üksikisik, kes ei ole täitnud ning ei pea täitma FSC sertifitseerimise nõuded, kuid kes tahab FSC kaubamärke mingitel põhjustel kasutada.

Sertifitseerimata asjaosalised võivad tahta FSC kaubamärke kasutada erinevatel põhjustel, näiteks selleks, et:

  • reklaamida FSC märgisega tooteid lõpptarbijale
  • täpsustada või anda nõu selle kohta, kuidas FSC tooteid kasutatakse
  • aidata kaasa FSC toodete kasutamisele oma ettevõttes või oma tegevustes
  • reklaamida FSCd kui süsteemi
Tetrapakk
FSC GD

FSC kaubamärkide kasutusalad reklaamlitsentsilepingu puhul

Märgistatud valmistoodete müük - poed, kauplused, brändid, kirjastajad ja agendid, kes müüvad FSC-sertifikaadiga ja märgistatud valmistooteid lõpptarbijatele ja ei soovi oma müügidokumentide kaudu FSC nõuet edasi anda.

Märgistatud valmistoodete kasutamine - ettevõtted, mis kasutavad äri osana FSC sertifitseeritud ja märgistatud tooteid, näiteks hotellid, restoranid ja baarid; koolid ja ülikoolid; ning spordi-, kultuuri-, kunsti- ja muusikaürituste korraldajad.

Ettevõtte sotsiaalse vastutuse väited - kõik ettevõtted ja organisatsioonid, sealhulgas valitsusvälised, mittetulundusühingud ja avaliku sektori organisatsioonid

Märgistatud valmistoodete hanke- või ostunõuete esitamine või FSC eelistuse avaldamine - kõik ettevõtted ja organisatsioonid, nagu valitsusvälised ja avaliku sektori organisatsioonid, arhitektid ja hoonete projekteerijad, kes soovivad reklaamida FSCd või oma tegevuses kasutatavaid FSC sertifikaadiga ja märgistatud tooteid.

FSC-sertifikaadiga metsadesse investeerimine ja nende ostmine või FSC-süsteemi sponsorlus - investeermisorganisatsioonid, sponsorid, FSC ökosüsteemiteenustega keskkonnavarade ostjad

FSCga seotud teenuste müük - konsultandid ja äriorganisatsioonid, kes pakuvad FSC süsteemiga seotud koolitus- või konsultatsiooniteenuseid ning soovivad kasutada FSC kaubamärke koolitusmaterjalides ja reklaamieesmärkidel.

FSC-sertifikaadiga projektide reklaamimine - iga ettevõte, organisatsioon, üksikisik, kellel on lõpetatud sertifitseeritud projekt(id)

FSC kaubamärkide kasutamine meedias ja hariduses - Asutused ja ettevõtted, kes soovivad kasutada FSC kaubamärke
meedia ja hariduslikuks kasutamiseks, võtke palun ühendust oma FSC riikliku või piirkondliku bürooga või rahvusvahelise FSCga.

Sammud reklaamlitsentsini

step
01

Esita taotlus

FSC reklaamlitsentsi väljastavad FSC kohalikud kontorid ja rahvusvaheline FSC. Kui teie ettevõte tegutseb paljudes riikides ning soov on kõigis FSCd reklaamida, siis pöörduge palun rahvusvahelise FSC poole.

FSC vastab teie küsimustele, selgitab protsessi ning edastab teile tutvumiseks materjale.

Ainult organisatsioonidel, kes on sõlminud lepingu ning maksnud iga-aastast tasu (kui kohaldub), on õigus kasutada FSC kaubamärke reklaamimise eesmärgil.

step
02

FSC serditud toodete kinnitamine

Koostöös FSCga veenduge, et teie tooted on serditud ja neil on olemas FSC tootemärgis tarbijale nähtaval kujul.

step
03

FSC kaubamärkide kasutamine

Peale lepingu sõlmimist väljastatakse teile unikaalne litsentsikood ja tagatakse ligipääs FSC kaubamärgi portaalile ning FSC turundus ja kommunikatsiooni tööriistadele. Nendes portaalides on tehakse teile kättesaadavaks abistavad materjalid ning kvaliteetsed FSC kaubamärkide märgised. Võite planeerima hakata, kuidas soovite märke kasutada!

step
04

Kaubamärgi kasutamise heakskiit

Kõik materjalid, milles soovite kasutada FSC kaubamärke ja reklaamtekste või väiteid, tuleb enne trükkimist või avalikustamist esitada kinnitamiseks teile litsentsi väljastanud FSC üksusega. Kui kõik muudatused on sisse viidud ja materjalid heaks kiidetud, väljastab teie kaubamärgiteenuse pakkuja kirjaliku loa. Kaubamärgi kasutamise parimad tavad on välja toodud meie juhenddokumendis.

step
05

Reklaami FSC abil

Kasuta heakskiidetud materjale ning kasuta litsentsi kaudu pakutud võimalusi täiel rinnal! Inspiratsiooni, kuidas end kaubamräki kasutada, end reklaamida ja tarbjatega ühendust luua, leiad juhenddokumendist ja FSC turundus ja kommunikatsiooni tööriistade seast.