Räägi kaasa!

FSC on demokraatlik organisatsioon, mis kaasab nii metsatööstuse esindajaid, keskkonnaorganisatsioone ja -spetsialiste kui ka kogukondi. Kui tunned, et soovid kaasa rääkida FSC nõuete, reeglite ja toimimise teemal, siis see võimalus on olemas nii kohalikul kui ka ülemaailmsel tasandil.

Kuidas kaasa rääkida?

FSC konsulteerib pidevalt erinevatel teemadel laiema avalikkusega alates töötajate õiguseid ja tingimusi reguleerivatest korraldustest lõpetades putukamürkide kasutamisega. Konsultatsioonikeskonnast leiad ka näiteks avalikud konsultatsioonid riiklike FSC standardite väljatöötamiseks.

Arutelu
FSC GD