FSC üleilmne strateegia aastateks 2021-2026

FSCl on kehtiv strateegiline plaan aastateks 2021-2026, mille ülesanne on täpsustada FSC olemust ja rolli maailma metsandussüsteemis, et see oleks kaasaegne ja oluline.

FSC on 25 tegutsemisaasta jooksul loonud sertifitseerimissüsteemi, mis pakub inimestele võimaluse oma ostuotsuste kaudu mõjutada positiivselt nii metsi kui ühiskonda laiemalt.

Peame strateegiliselt oluliseks tõsta võimalikult kiiresti tarbija teadlikkuse kasvu ning uusi võimalusi luues ületada turutõrked. FSC töö ümberkujundamine peab aga lähtuma eesmärgist pakkuda maailmatasemel teenust, saavutades samal ajal tööülesannete ühtlustamise ja organisatsiooni teadmiste pagasi pideva arengu.

Forest view
FSC Estonia / Marion Kade
FSC GLOBAL STRATEGY 2021-2026 (English version).pdf
PDF, Size: 7.25MB

Tutvu FSC rahvusvahelise strateegiaga aastateks 2021-2026 (inglise keeles)

Selleks, et metsamajandus õitseks, peame oma metsi kaitsma ja majandama vastutustundlikult. Meie pikaajaline visioon on, et võetakse omaks maailmavaade, milles hinnatakse metsade tegelikku väärtust ning metsad on täielikult põimunud ühiskonnaga üle maailma.

FSC kestlik strateegia keskendub rahvusvahelisel tasandil kolmele põhisuunale:

  • lahenduste koosloomine ja rakendamine - kohandame FSC süsteemi globaalsete väljakutsetega toimetulekuks ja suurendame asjakohasust;
  • turud - edendame metsasaaduste ja -teenuste turgu;
  • muutuste käivitame - teeme koostööd võtmefiguuridega, et luua FSC lahendusi.