Nende arutelude eesmärk on suurendada ligipääsu FSC süsteemile, lisades riskipõhiseid lähenemisviise ja võimaldades pidevat täiustamist. Kutsume osalema kõiki huvirühmi!

Kuidas me hindame metsamajandamist on ülevaatusel FSC-STD-20-007 metsamajandamise hindamise standardi revisjonis. Konsultatsioonis olev eelnõu sisaldab endas riskipõhist lähenemist metsamajandamise hindamistes, teeb ettepaneku kasutada erinevaid hindamismeetodeid ja sisaldab sätteid metsamajandamise auditi digitaalse aruande näidise rakendamise kohta. Lisaks tutvustab eelnõu ka aktiivse ja passiivse majandamisüksuse mõistet majandamisüksuste ja hindamiskohtade valikul.

Samaaegselt toimub dokumendi FSC-PRO-60-010 riskipõhise lähenemise rakendamine riiklikes metsamajandamise standardites menetluse ja selle juhendmaterjali ülevaatus. Antud normatiivne dokument sisaldab endas riskipõhise lähenemise FSC riiklikes metsamajandamise standardites rakendamise protsessi samme.

Mõlemad konsultatsioonid on avatud kuni 12. septembrini 2021 ning kättesaadavad FSC konsultatsiooniplatvormi kaudu.