Ootame konsultatsioonil osalema kõiki huvirühmi, kes omavad kokkupuudet säästva metsandusega.

Võrreldes eelmisel avalikul konsultatsioonil olnud versiooniga on eelnõus järgmised sisulised täiendused:
1. Indikaatori tasandil sisustatud printsiip nr 3 (põlisrahvad)
2. Lõpliku sõnastuse leidnud indikaator 6.4.4 (pesitsusrahu)
3. Lõpliku sõnastuse leidnud indikaator 6.7.4 (kuivendussüsteemid)
4. Ajakohastatud kõrgete kaitseväärtuste kindlaks tegemise raamistik (lisa F)

Palun kasutage tagasiside andmiseks kommenteerimisvormi.

Vormi täitmisel palun järgnevat infot:
1. Kas nõustute eelnõus toodud indikaatori sõnastusega?
2. Kui mitte, millist sõnastust eelistate?  
3. Palun põhjendage oma eelistust.  
4. Soovi korral täiendavad ettepanekud.

Täidetud kommenteerimisvorm palun saata standard@ee.fsc.org

Konsultatsioon on avatud 15. maini, mille järel FSC Eesti metsamajandamise standardi töörühm (STR) laekunud tagasiside läbi töötab ja võimalusel arvesse võtab. Peale STR lõplikku heakskiitu saadetakse standard FSC peakontorisse standardi komisjonile kinnitamiseks.

Standardi eelnõu täistekst koos lisadega leidub siin.